ĐCSTQ rốt cuộc muốn làm gì? (P1)

Cách mạng Văn hóa 03/09/18, 09:58
Lịch sử 5000 năm của Trung Hoa đã ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam vì đặc thù vị trí địa lý. Vì vậy, con đường lịch sử mà dân tộc Trung Hoa trải qua, cùng định hướng tương lai của đất nước này là ...