Đọc & Suy ngẫm

Quá cố chấp thường khiến cho các mối quan hệ rạn vỡ
Câu chuyện cuộc đời: Nợ người dễ trả hơn nợ chính mình
Người hiện đại đang sống trong nguy hiểm mà không hay biết