Đừng dại tham gia những màn ảo thuật gây chết người

Chỉ cần một phút bất cẩn bạn cũng có thể trở thành nạn nhân của các ảo thuật gia.

Tuy nhiên xét cho cùng cũng chỉ vì lỗi của chính bản thân người “trợ diễn”.

x TinhHoa Telegram