Trang Chủ » Cổ Học Tinh Hoa » Khổng Tử (page 2)

Khổng Tử

12 lời khuyên của Khổng Tử

12 lời khuyên của Khổng Tử

Là một nhà tư tưởng, triết gia xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, những lời khuyên của Khổng Tử có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Người ...

Đạo Khổng Tử về quân tử

Đạo Khổng Tử về quân tử

Theo đạo Khổng Tử, quân tử là người như thế nào? Trong thời kỳ Khổng Tử chu du khắp Trung Hoa, lúc đi ngang qua đất của nước Trần và Thái, đoàn người của ông đã cạn lương thực. ...

12 lời răn dạy của Khổng Tử

12 lời răn dạy của Khổng Tử

Là một nhà tư tưởng, triết gia xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, những bài học của Khổng Tử có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông ...

Hiểu biết về Khổng Tử

Hiểu biết về Khổng Tử

Một lần vua Kỷ Tĩnh Công hỏi Tử Cống rằng: “Ai là thầy của khanh?” Tử Cống trả lời, “Bẩm, là Khổng Tử” Sau đó Kỷ Tĩnh Công lại hỏi: “Ông ấy có tiết hạnh không?” Tử Cống ...