Robot Sophia muốn làm mẹ, xây dựng gia đình

Thế giới 26/10/21, 18:07
Sophia, robot nổi tiếng với trí tuệ nhân tạo và là người máy đầu tiên được cấp quyền công dân hợp pháp đã bày tỏ rằng cô muốn có một gia đình riêng với một đứa con robot. Điều này đã khiến nhiều người không ...