Tập Cận Bình: Cuộc chiến thoát nghèo đã ‘thắng lợi toàn diện’, ‘kỳ tích vĩ đại’, ‘lưu danh sử sách’

26/02/21, 15:46 Trung Quốc

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội mới đây vừa đăng tải tóm tắt nội dung bài phát biểu của Tập Cận Bình trong Đại hội toàn quốc biểu dương và tổng kết cuộc chiến công kiên thoát nghèo.

Tập Cận Bình: Cuộc chiến thoát nghèo đã 'thắng lợi toàn diện', 'kỳ tích vĩ đại', 'lưu danh sử sách'

Tuyên bố đậm màu sắc ‘vĩ, quang, chính’ như sau: “Vào ngày 25 tháng 2,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng trong Đại hội toàn quốc biểu dương và tổng kết cuộc chiến công kiên thoát nghèo, trang trọng tuyên bố, bằng sự nỗ lực chung của toàn Đảng và toàn dân tộc trên cả nước, vào thời khắc quan trọng chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuộc chiến công kiên thoát nghèo của nước ta đã giành được thắng lợi toàn diện, theo tiêu chuẩn hiện hành, toàn bộ 98.99 triệu người nghèo nông thôn đã thoát nghèo, toàn bộ 832 huyện nghèo và 128 nghìn làng nghèo đã thoát khỏi hàng ngũ nghèo.

Tình trạng nghèo khổ chung mang tính khu vực được giải quyết, hoàn thành nhiệm vụ xóa bỏ nghèo tuyệt đối, lập nên kỳ tích vĩ đại được lưu danh trong sử sách. Đây là vinh quang vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, là vinh quang vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là vinh quang vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.”

‘Tiêu chuẩn hiện hành’ trong tuyên bố nói trên là 6,3 nhân dân tệ, tức khoảng 0,9 đô la một ngày. Nếu tính theo tỷ lệ sức mua tương đương ở nông thôn của Trung Quốc thì thu nhập này tương ứng với khoảng 2,3 đô la một ngày. Trong khi đó, mức chuẩn nghèo tuyệt đối được sử dụng phổ biến nhất bởi Ngân hàng Thế giới là 1,9 đô la một ngày, còn tiêu chuẩn nghèo của Mỹ thì gấp khoảng 20 lần như thế, và còn cao hơn nữa ở châu Âu.

Xét theo như thế, có vẻ như Trung Quốc đã miễn cưỡng xóa đói giảm nghèo thành công, với tiêu chuẩn gần như thấp nhất. Tuy nhiên, những con số thống kê của Trung Quốc có thực sự đáng tin? Và xứng đáng với cách mô tả “kỳ tích vĩ đại được lưu danh trong sử sách”?

Từ Thức

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Người Việt đang khao khát điều gì?

 • Chiếc xe đạp 5 đô-la

  Chiếc xe đạp 5 đô-la

 • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

 • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

 • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

 • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

 • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

 • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

 • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

 • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

 • Người Việt đang khao khát điều gì?

  Người Việt đang khao khát điều gì?