Tiên Tri

Hoàng Bá thiền sư với những dự đoán chuẩn xác sau cả ngàn năm
Mẹ Shipton và những lời tiên tri làm “khuynh đảo” London