Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông là quan lớn thứ 2 ngã ngựa trong năm 2018

Chỉ trong 4 ngày đầu năm mới, quan trường Trung Quốc đã có 2 “lão hổ” lớn ngã ngựa, đó chính là Phó Tỉnh trưởng Thiểm Tây Phùng Tân Trụ và Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông Quý Tương Khởi.

Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông Quý Tương Khởi là nhân vật thứ hai ngã ngựa trong năm 2018. (Ảnh: Epoch Times)

Bước sang năm 2018, sau khi Phó Tỉnh trưởng Thiểm Tây Phùng Tân Trụ ngã ngựa vào ngày 03/01, ngày 04/01 Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tiếp tục tuyên bố, Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông Quý Tương Khởi bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện tại đang bị tiếp nhận thẩm tra.

Ông Quý Tương Khởi năm nay 57 tuổi, có tin tức chỉ ra rằng, ông này “gặp chuyện” có thể liên quan đến Tập đoàn quốc doanh Lỗ Thương Sơn Đông. Ông Quý Tương Khởi đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Lỗ Thương từ tháng 01/2002, và công tác ở đây suốt 11 năm.

Ngày 03/01/2016, Tổ dò xét Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương phản hồi tình hình dò xét đối với Tập đoàn Lỗ Thương rằng, có tồn tại vấn đề thiên vị, không tuân theo quy định, vi phạm kỷ luật, có quan viên lợi dụng chức quyền tư lợi.

Tháng 01/2013, ông Quý Tương Khởi bất ngờ được thăng chức từ Chủ tịch Tập đoàn Lỗ Thương lên Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông, phụ trách giáo dục, dân chính, văn hóa, du lịch, quảng bá điện ảnh. Có nguồn tin cho rằng, ông Quý Tương Khởi được thăng chức nhanh chóng như vậy là nhờ được Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông lúc bấy giờ là Khương Dị Khang đề bạt.

Ông Khương Dị Khang được cho là tâm phúc của ông Tăng Khánh Hồng. Ông Khương Dị Khang có xuất thân “Thái tử đảng”, có một thời gian dài làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi ông Khương thăng nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, là lúc nhân vật số hai của phe Giang là Tăng Khánh Hồng đang giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, người lãnh đạo trực tiếp của ông Khương. Sau này ông Khương chính là đồng sự của ông Lệnh Kế Hoạch tại Văn phòng Trung ương.

Ngoài ra khi ông Khương Dị Khang chủ chính Sơn Đông, đã tích cực thực hiện chính sách thực hiện chủ trương đàn áp Pháp Luân Công, biến Sơn Đông thành một trong những nơi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Ông Dương Dị Khang đã bị trang mạng Minghui.org liệt vào danh sách một trong những người phải chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Từ sau Đại hội 18, quan trường Sơn Đông liên tục bị ông Tập Cận Bình thanh trừ, quan viên phe Giang lần lượt bị hạ bệ, ông Khương Dị Khang bị miễn chức vào ngày 01/04/2017.

Lê Hiếu