Phát hiện tiền giả ở Phú Quốc

Chiều 22.6, tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Quốc, trong quá trình giao dịch với khách hàng, nhân viên của ngân hàng này đã phát hiện 1 tờ tiền giả có mệnh giá 100.000đ (ảnh).

Tiền giả bị của người giao dịch bị Ngân hàng Agribank Phú Quốc lập biên bản thu giữ.

Sau khi phát hiện, cán bộ của ngân hàng đã giải thích cho người giao dịch biết, theo quy định của pháp luật, khi phát hiện tiền giả phải lập biên bản và thu giữ.

Ông Lê Sỹ – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Phú Quốc, cho biết: Trong quá trình giao dịch thỉnh thoảng nhân viên của ngân hàng phát hiện tiền giả có mệnh giá 200.000đ; 100.000đ và 50.000đ.

Theo Lao Động

x TinhHoa Telegram