Khám phá “Vạn Lý Trường Thành” của đế chế La Mã

Vạn Lý Trường Thành là một địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mà ai cũng từng nghe nói đến. Tuy nhiên, tại châu Âu cũng có một trường thành của đế chế La Mã tồn tại cho đến nay luôn khiến hậu thế phải ngưỡng mộ.

Ngo ngang “Van Ly Truong Thanh” cua de che La Ma
Cắt ngang qua lục địa châu Âu , đường biên giới La Mã là một công trình phản ánh chiều dài lịch sử hơn 1.000 năm của đế chế La Mã.

x TinhHoa Telegram