Công nghệ

Facebook công bố kế hoạch ra mắt tiền số Libra
Huawei dùng hệ điều hành của Nga thay Android của Google
Với iOS 13, Apple đã giáng cho Facebook, Google một đòn đau