( ! ) Warning: include(/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/parts/schema/single.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/header.php on line 33
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106
50.386728714352get_header( ).../single.php:1
60.386728714728locate_template( ).../general-template.php:41
70.386728714824load_template( ).../template.php:672
80.386728715312require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/header.php' ).../template.php:723

( ! ) Warning: include(): Failed opening '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/parts/schema/single.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/header.php on line 33
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106
50.386728714352get_header( ).../single.php:1
60.386728714728locate_template( ).../general-template.php:41
70.386728714824load_template( ).../template.php:672
80.386728715312require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/header.php' ).../template.php:723

Xác định góc tài lộc (hay góc tụ khí)


( ! ) Warning: include(parts/single/meta-post.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php on line 23
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106

( ! ) Warning: include(): Failed opening 'parts/single/meta-post.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php on line 23
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106

( ! ) Warning: include(parts/single/post-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php on line 24
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106

( ! ) Warning: include(): Failed opening 'parts/single/post-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php on line 24
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106

Việc xác định góc tài lộc (hay góc tụ khí) sẽ giúp ích cho việc bố trí bàn thờ, bếp và giường ngủ.

 

– Nếu cửa phòng bên tay trái thì góc tụ khí sẽ là góc chéo bên tay phải.

– Nếu cửa phòng bên tay phải thì góc tụ khí sẽ là góc chéo bên tay trái.

– Nếu cửa phòng ở giữa thì có 2 góc tụ khí: góc bên trái 1 góc tụ khí bên góc bên phải một góc tụ khí bên góc trái.

– Tránh đặt cửa sổ tại góc tụ khí vì khi đó sẽ không còn gọi là góc tài lộc nữa mà gọi là góc phá tài.

Góc tụ khí được dùng để tính cho các phòng như phòng ngủ, phòng bếp, phòng học, phòng thờ, thậm chí cả phòng khách.

Việc bố trí các phòng nên tuân thủ theo các trường phái phong thủy trước khi tính đến các góc tụ khí để bố trí. Ví dụ như phòng thờ cần được đặt vào cung Âm quý nhân, hay thiên lộc để tốt cho tài lộc, hoặc nhà vệ sinh nên bố trí vào cung đại sát, thiên hình, độc hỏa hay cung xấu theo bát trạch. Sau khi chọn được các cung rồi thì hãng chọn góc tụ khí để đặt bàn thờ hay giường ngủ, có như vậy mới rất tốt.

Sưu tầm 


( ! ) Warning: include(parts/single/author-box.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php on line 61
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106

( ! ) Warning: include(): Failed opening 'parts/single/author-box.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php on line 61
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106

( ! ) Warning: include(parts/single/single-featured-news.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php on line 77
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106

( ! ) Warning: include(): Failed opening 'parts/single/single-featured-news.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php on line 77
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.2006400784{main}( ).../index.php:0
20.2012410520require( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-blog-header.php' ).../index.php:34
30.383728638152require_once( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.386728714352include( '/var/www/m.tinhhoa.net/releases/3/wp-content/themes/mobile/single.php' ).../template-loader.php:106
x TinhHoa Telegram