Những vụ chứng kiến UFO nổi tiếng trong lịch sử

Bí ẩn 14/09/17, 08:18
Dưới đây là những vụ chứng kiến UFO nổi tiếng với các bằng chứng chân thực đến nỗi những người luôn bác bỏ về sự tồn tại của sinh vật ngoài Trái đất cũng phải bắt đầu tin rằng con người không hề đơn độc trong vũ ...

Xuất hiện 2 UFO trong bức tranh cổ về Chúa Giê-su?

Bí ẩn 01/08/17, 22:00
Bức tranh "Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thánh giá" ở nhà thờ Svetishoveli, bang Georgia, Hoa Kỳ có mô tả 2 vật thể bay bí ẩn ở 2 bên cây thánh giá. Nhiều người tin rằng, các vật thể này cho thấy người ngoài hành tinh ...