3 phi công chạm trán UFO, chính phủ Ireland vào cuộc

Bí ẩn 13/11/18, 15:42
Có ít nhất 3 phi công đã khẳng định cùng nhìn thấy một vật thể phát sáng và biến mất vào không trung trong vài giây mặc cho các nhà chức trách khẳng định rằng không hề có hoạt động huấn luyện quân sự nào diễn ...