Người ngoài hành tinh

Nhiều tiểu thuyết về UFO dựa trên những câu chuyện có thật?