Gia Cát Lượng

2 lời tiên tri lạ lùng của Gia Cát Lượng, chuẩn xác phi thường!
Người hay nói khoa trương thì không thể dùng vào việc lớn
Truyền thuyết về chiếc quạt lông vũ của Gia Cát Lượng
Đi tìm nguyên nhân thật sự Gia Cát Lượng phò tá Lưu Bị
Gia Cát Lượng, một kiến trúc sư tài ba
10 câu nói bất hủ trong “Tam Quốc diễn nghĩa”