Thế giới

Trung Quốc: Tàu Philippines chìm là ‘tai nạn hàng hải bình thường’
Triều Tiên từ chối nhận viện trợ lương thực dưới 300 tấn
Ông Trump: “Sẽ áp ngay thuế mới nếu ông Tập không dự G20”