Xem tướng mặt

Xem tướng mặt đàn ông
Xem tướng người mũi hếch, răng hô: Vận mệnh thất thường
Xem tướng miệng đoán biết vận thế sang hèn của người đàn ông
Tướng mặt của những người rất thường xuyên gặp chuyện thị phi
Nhìn tướng tai đàn ông đoán vận phú quý hay bần hàn
Đoán biết tuổi phát tài qua các nét tướng trên khuôn mặt