Nhân tướng học

Những câu chuyện về thuật xem tướng nổi tiếng của người xưa
Sở hữu những nét tướng này sau 40 tuổi mới giàu có sung túc
8 dấu hiệu trên bàn tay dự báo số mệnh giàu sang, vương giả