Sau Đại hội 19, nhân sự “Tiểu tổ lãnh đạo cải cách Trung ương” có biến đổi

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 20/11 Trung ương đã tổ chức hội nghị “Tiểu tổ lãnh đạo cải cách toàn diện Trung ương khóa 19”. Trong hội nghị lần này, có thể thấy nhân sự trong tiểu tổ đã có thay đổi.

Vương Hỗ Ninh có những động thái cho thấy đã thay thế cựu Thường ủy phe Giang – Lưu Vân Sơn. (Ảnh: Getty Images)
Vương Hỗ Ninh có những động thái cho thấy đã thay thế cựu Thường ủy phe Giang – Lưu Vân Sơn. (Ảnh: Getty Images)

Các lãnh đạo cấp cao tham dự hội nghị này là các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Cao Lệ, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh.

Trước đây Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo cải cách toàn diện Trung ương là ông Tập Cận Bình, Tổ phó là các ông Lý Khắc Cường, Lưu Vân Sơn, Trương Cao Lệ.

Ông Lưu Vân Sơn sau khi từ chức Thường ủy Bộ Chính trị tại Đại hội 19 đã không tham gia hội nghị. Ông Trương Cao Lệ cũng đã từ chức Thường ủy Bộ Chính trị nhưng vẫn đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng nên vẫn tham gia hội nghị.

Ông Uông Dương và Vương Hỗ Ninh lần đầu dùng thân phận Thường ủy Bộ Chính trị tham gia hội nghị này. Ông Uông Dương trước mắt đang kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng, ông Vương Hỗ Ninh thì tiếp nhận chức vụ Bí thư Ban Bí thư Trung ương của ông Lưu Vân Sơn.

Ông Uông Dương (sinh năm 1955, hiện 62 tuổi), là người thị trấn Túc Châu, tỉnh An Huy. Năm 1981, khi đó ông Uông mới 26 tuổi được giữ chức phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Túc Châu, tỉnh An Huy, từ đó ông đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình.

Năm 2005, ông Uông Dương được điều chuyển đến Trùng Khánh, thay ông Hoàng Trấn Đông giữ chức Bí thư thành phố Trùng Khánh. Năm 2007, tại Đại hội 17, ông Uông Dương được bầu vào làm Ủy viên Trung ương tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 17, ông trúng cử làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Trước Đại hội 18, khi đó ông Uông Dương 57 tuổi, được coi là nhân vật nổi trội sẽ vào Ban Thường vụ, nhưng sau đó có tin đồn ông bị thế lực của phe ông Giang Trạch Dân ngăn cản nên không vào được Ban Thường vụ. Tuy nhiên sau Đại hội 18, ông Uông lại được ông Tập trọng dụng.

Ông Vương Hỗ Ninh (sinh năm 1955, năm nay 62 tuổi), sau Đại hội 18, ông giữ chức vụ quan trọng như Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu chính sách Trung ương, kiêm chức Tổng Bí thư Tổ cải cách toàn diện Trung ương.

Được gọi là “Chủ tịch cố vấn Trung Nam Hải”, ông Vương Hỗ Ninh trở thành phụ tá quan trọng của ông Tập Cận Bình. Sau Đại hội 19, ông Vương Hỗ Ninh đã tiếp quản Bộ Tuyên truyền thay cho ông Lưu Vân Sơn.

Trong ngày 17/11, ông Vương Hỗ Ninh cũng lần đầu tham gia hoạt động với tư cách Chủ nhiệm Ủy ban kiến thiết văn minh tinh thần Trung ương“. Chức vụ này trước đây cũng do ông Lưu Vân Sơn đảm nhận. Những điều này cho thấy, ông Vương Hỗ Ninh đã là người được lựa chọn thay thế vai trò của ông Lưu Vân Sơn.

Lê Hiếu