Ai là người kém thông minh nhất trong bức tranh này?

Bức tranh diễn tả cảnh bốn người ở trên một cái cây và đang nỗ lực loại bỏ đối thủ càng nhanh càng tốt. Hỏi ai là người ngốc nhất?

01-3700-1484905148
(Ảnh: Internet)

1.  Theo bạn thì trong 4 người trên ai là kẻ kém thông minh nhất?

Thăm dò:

A. Người số 1

B. Người số 2

C. Người số 3

D. Người số 4

Xem kết quả:

ht
(Ảnh: Internet)

2. A, B và C có giá trị lần lượt là bao nhiêu để thỏa mãn phép tính trên?

02-7392-1484905483
(Ảnh: Internet)

3. Tìm giá trị của A, B và kết quả của phép tính là bao nhiêu?

03-5950-1484905149
(Ảnh: Internet)

4. Nhiều người đã không thể tìm được số hình khối chính xác, còn bạn?

04-2217-1484905149
(Ảnh: Internet)

5. Tìm 5 điểm khác nhau giữa hai bức ảnh trên.

05-1547-1484905149
(Ảnh: Internet)

Đáp án 

1. Đáp án: Tất cả đều kém thông minh.

2. Đáp án: Giá trị lần lượt của A, B và C là 1, 2 và 3.

3. Đáp án: A = 57, B = 19 và A/B = 57/19 = 3.

03-8653-1484905483
(Ảnh: Internet)

4. Đáp án: 66 hình khối .

04-1615-1484905484
(Ảnh: Internet)

5. Đáp án:

05-2044-1484905484
(Ảnh: Internet)

Theo VNE

x TinhHoa Telegram