Thuyết Tiến Hóa

Dấu chân 5,7 triệu năm tuổi ở Hy Lạp thách thức thuyết tiến hóa
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bỏ thuyết tiến hóa khỏi sách giáo khoa trung học
Cổ vật trong than đá chứng minh thuyết tiến hóa là sai lầm
Bí ẩn về nguồn gốc thực sự của nhân loại