Võ sư Nguyễn Ngọc Hải và triết lý tập luyện cả thân lẫn tâm

Nguyễn Ngọc Hải trưởng môn phái Lâm Sơn Động, Hà Tây, người đã lập nên nhiều kỷ lục Việt Nam như Nhãn bì lôi công (kéo xe bằng mí mắt), Thưởng Nhạc Lưu Đinh (đóng đinh vào người trong khi đánh đàn)… Trong video dưới đây, ông sẽ chia sẻ về quá trình tập luyện về thân và tâm của mình: Trí, Lực, Năng, Tâm, Thiên.

Youtube võ sư Lương Ngọc Huỳnh

x TinhHoa Telegram