loading

Ở Nhật thất bại là chuyện bình thường, nhưng bỏ cuộc là điều không thể chấp nhận được.