Diễu hành năm mới ở Đài Loan: Phục hưng đạo đức truyền thống
Học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành Giáng sinh toàn cầu