Cảnh sát Đài Loan thừa nhận: “Pháp Luân Công là rất tốt”
Thiếu tướng, nguyên tổng biên tập báo Quân đội: “Pháp Luân Công mà Chính phủ phổ biến cho nhân dân thì chỉ có lợi”
Hồng tiên sinh: Truyền kỳ hiệp khách thế kỷ 21