Thời sự

Sài Gòn: Chi 1.600 tỷ đồng để lắp đặt 10.000 camera giám sát