Thế giới

Pháp bất ngờ ngưng mọi hoạt động tại Afganistan
Giá lương thực tăng kỷ lục
Ý truy tìm phụ nữ ghép túi ngực nghi gây ung thư
Trung Quốc quyết dẹp “nhà tù đen”
Gạo độc ở Trung Quốc
Trung Quốc: Nổ nhà máy hoá chất, sơ tán 6.000 người
Mỹ sẽ có nữ tổng thống?
Syria phớt lờ tối hậu thư của Liên đoàn Ảrập
Thủ tướng Thái Lan bị kiện