Thảm họa

Bắt được “thủy quái” gần khu vực rò rỉ hạt nhân Fukushima