Thảm họa

Thiên thạch khổng lồ sắp tiến gần Trái đất
Nước Mỹ sẽ bị diệt vong bởi núi lửa?
Toàn cảnh vụ động đất tại Nhật (ảnh chất lượng cao)