Phong thủy

BÀN VỀ CAO BIỀN TRẤN YỂM SÔNG TÔ LịCH
Bày biện mâm ngũ quả hợp phong thủy
Chọn vị trí ngồi theo nguyên tắc Tứ tượng
Trung Quốc: Thầy giáo cầu viện thầy bói đổi vận đen