Thế giới tâm linh

Camera an ninh tại Disneyland bắt gặp bóng ma đi lại trong công viên
Điềm gở: 3 mặt trời xuất hiện ở Nga
Những câu chuyện ứng nghiệm hiện tượng ‘báo mộng’
Xác ướp nhà sư Mông Cổ có thể chưa chết?
Chuyện về những con ma cà rồng có thực