(網路圖片)
Ảnh trên Internet

Căn cứ vào tin tức của Twitter, 7h sáng và 11h30 phút ngày 16, tại khu vực tỉnh Thanh Hải và tỉnh Tứ Xuyên, khu tự trị Tây Tạng, mỗi nơi có một vị tăng nhân tự thiêu kháng nghị. Một vị là tăng nhân tại tu viện Kirti ở Aba, một vị là tăng nhân tại đền Zekuxiade.

Tính từ năm 2009 cho đến nay, có tổng cộng 133 người Tây Tạng tự thiêu , trong đó tại Tứ xuyên huyện Aba Aba có 36 người, còn ở tỉnh Thanh Hải, Hoàng Nam Châu, huyện Trạch Khố có 6 người.

Theo VietDaiKyNguyen.com

Video Hay