Mao Trạch Đông

Ca kịch về Mao Trạch Đông gây tranh cãi ở Hong Kong
Những tội danh hoang đường trong thời Cách mạng Văn hóa
Mao Trạch Đông phải chăng tuyệt tự?
Người Hoa hải ngoại: Mao Trạch Đông không xứng được tưởng niệm