Mao Trạch Đông

Sống trong chế độ độc tài, người dân dần trở nên mù quáng
Cách mạng Văn hóa: Thảm họa bị lãng quên…
Vì sao em trai Đặng Tiểu Bình phải tự sát trong Cách mạng Văn hóa?