Giang Trạch Dân

Hai chữ mà Giang Trạch Dân sợ bị nhắc đến nhất là gì?
Dân mạng công khai chế giễu “Hội fan cuồng Giang cóc”