Bức hại Pháp Luân Công

Ủy ban Nhân quyền Anh kết luận về tội ác thu hoạch nội tạng
‘Cuộc diệt chủng lạnh’ của chính quyền Trung Quốc
Phóng sự Hàn Quốc: Giết người để sống
Thư từ Mã Tam Gia: Bức thư cầu cứu vượt đại dương
Triển lãm cơ thể người – Giáo dục hay đồ tể?