Bức hại Pháp Luân Công

Trung Quốc: giết hại học viên Pháp Luân Công để cướp nội tạng
Nghị viện châu Âu lên án nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
800.000 chữ ký yêu cầu chấm dứt mổ cướp nội tạng sống
Pháp Luân Công, một lịch sử kháng nghị tại Liên Hợp Quốc
Bắt phá thai và hành hạ trẻ em