Bức hại Pháp Luân Công

Chính quyền Trung Quốc dùng “chất thải” để tra tấn tù nhân
Mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc, các chuyên gia quốc tế nói gì?