Mổ cướp nội tạng

Buôn lậu nội tạng: Làm giàu trên thân xác người khác
Trung Quốc: giết hại học viên Pháp Luân Công để cướp nội tạng
Nghị viện châu Âu lên án nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc