Bức hại người Duy Ngô Nhĩ

Báo động về tội ác thu hoạch nội tạng người Duy Ngô Nhĩ
Trung Quốc: Một người đàn ông ở tù 6 năm vì để râu dài
Trung Quốc phán án tử 12 người Ngô Duy Nhĩ vì tội khủng bố
Trung Quốc phán án chung thân cho nhà hoạt động nhân quyền
Chính sách đồng hóa dân tộc thiểu số của Trung Quốc
Tân Cương, một Tây Tạng thứ hai của Trung Quốc
Trung Quốc ‘cháy nhà… lòi bất ổn xã hội’