Mổ cướp nội tạng

Video: Người Đức nói gì về Pháp Luân Công?
Phỏng vấn độc quyền của DAFOH với ông Arne Schwarz
Trung Quốc: Mất tích khi đi bán thận để mua iPhone 6s