Đọc & Suy ngẫm

Người không có phúc khí, trên thân thường thể hiện ra ba tật xấu
Người Việt chúng ta là những người hung dữ