Đọc & Suy ngẫm

Làm người, ngẩng đầu để nhìn xa, cúi đầu để thanh tỉnh
Hai người ngốc nghếch nhất trên đời này chính là cha mẹ
Vì sao người vợ cũ là tốt nhất? Xem qua 3 điều này sẽ hiểu
Đạo trời rất công bằng: Tiểu nhân tất có tiểu nhân trị