Đọc & Suy ngẫm

Một mối tương tư, hai chốn ưu sầu…
Làm người, ngẩng đầu để nhìn xa, cúi đầu để thanh tỉnh