Đọc & Suy ngẫm

Người không có phúc khí, trên thân thường thể hiện ra ba tật xấu
Người Việt chúng ta là những người hung dữ
Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền
Nhân sinh thế sự như bàn cờ, không chấp nhất mới là cao thủ