Nếu con người lập tức biến mất, Trái Đất sẽ trải qua nhiều biến đổi và những dấu vết về nền văn minh nhân loại sẽ bị xóa sạch. Trái Đất vẫn có thể tồn tại nếu không có con người, nhưng con người thì không thể tồn tại nếu thiếu Trái Đất. Hãy bảo vệ Trái Đất!

Theo vnexpress