Chúng tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng chúng tôi đã giới thiệu môn tập Pháp Luân Đại Pháp tới Lực lượng Cảnh sát dự bị Trung ương, một đơn vị thuộc Bộ Nội Vụ của Chính phủ Ấn Độ, với khoảng gần 500 sỹ quan cảnh sát và đội ngũ nhân viên.

Họ bày tỏ lòng cảm kích được học môn tu luyện này, và gửi lời cảm ơn sâu sắc cùng với những lời chúc tốt đẹp trong lễ bế mạc. Tin tức về hoạt động này sẽ được truyền đi trong thư thông báo hàng tháng của họ, với tổng số bản phát hành là 6000, và trải rộng khắp đất nước. Sau chương trình đầu tiên, chúng tôi được đề nghị giới thiệu môn tập tới Tiểu đoàn thông tin thứ 2. Chúng tôi cũng gửi nhiều bản  sách Pháp Luân Công đến thư viện ở cả 2 nơi đó.

Chúng tôi còn được Tổng thanh tra Y tế đề nghị tới hướng dẫn trong một chương trình kéo dài 1 tuần, cho các bệnh nhân của họ cùng với những người khác, với tổng số khoảng 100 người. Chúng tôi sẽ bắt đầu việc đó trong 3 đến 4 ngày tới.

2011-5-13-FalunCRPF-Ph10_small.JPG

 

2011-5-13-FalunCRPF-Ph4_small.JPG

2011-5-13-FalunCRPF-Ph9_small.JPG

Hướng dẫn tập công cho các thành viên của Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương Ấn Độ

Theo Minh Huệ