43 “đại lão hổ” Trung Quốc đã ngã ngựa trong năm 2017 là những ai?

16/01/18, 16:52 Đả hổ diệt ruồi

Ngày 11/01, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo, trong năm 2017 cơ quan này đã xử phạt hơn 523.000 quan viên các cấp, trong đó có 58 “lão hổ” cấp phó bộ trở lên, nhưng mới chỉ có 43 quan viên được công bố.

Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã xử phạt hơn 523.000 quan viên các cấp, trong đó có 58 “lão hổ” cấp phó bộ trở lên. (Ảnh: Epoch Times)

Cấp phó quốc: 1 người

Tôn Chính Tài, cựu Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, ngã ngựa ngày 24/07/2017, là Ủy viên Bộ Chính trị hiện nhiệm đầu tiên ngã ngựa kể từ Đại hội 18 cho đến nay. Ngày 29/09, Tôn Chính Tài bị khai trừ khỏi đảng và bị miễn trừ tất cả các chức vụ.

Tôn Chính Tài là người kế thừa quyền lực của phe Giang Trạch Dân, trước Đại hội 19 là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí Thường ủy Bộ Chính trị, nhưng 2 tháng trước Đại hội 19, Tôn Chính Tài đã bất ngờ bị miễn chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, 9 ngày sau bị điều tra.

Cấp chính bộ: 9 người

Hoàng Hưng Quốc, Thị trưởng kiêm Bí thư Thành ủy Thiên Tân, ngã ngựa ngày 10/09/2016. Ngày 04/01/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý. Hoàng Hưng Quốc được cho là quân cờ quan trọng mà cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân bố trí tại quan trường Thiên Tân.

Tô Thụ Lâm, Tỉnh trưởng Phúc Kiến, là thành viên “Bang dầu mỏ” do cựu Thường ủy phe Giang là Chu Vĩnh Khang cầm đầu. Ngày 07/10/2015, Tô Thụ Lâm bị điều tra, là tỉnh trưởng đầu tiên ngã ngựa kể từ Đại hội 18. Ngày 04/07/2017, Tô Thụ Lâm bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Ngô Ái Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là tâm phúc của Giang Trạch Dân, từng nắm giữ Bộ Tư pháp 12 năm. Ngày 14/10/2017 bị khai trừ khỏi đảng, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phó phòng.

Lý Lập Quốc, Bộ trưởng Bộ Dân chính, ngày 01/09/2016 bị điều tra, ngày 08/2 bị lưu đảng xem xét 2 năm, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phó cục.

Tôn Hoài Sơn, Thường ủy Hội nghị hiệp thương chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiều bào Đài Loan, Macao, Hong Kong, từng có 10 năm làm Thư ký trưởng của cựu Thường ủy phe Giang Giả Khánh Lâm. Tôn Hoài Sơn bị điều tra ngày 02/03/2017, ngày 02/06 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Hạng Tuấn Ba, Chủ tịch Ủy ban Quản Lý Giám sát Bảo hiểm Trung Quốc. Ngày 09/04/2017 bị điều tra; ngày 23/09 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý. Hạng Tuấn Ba còn bị tình nghi tham dự chính biến kinh tế của phe Giang nhắm vào ông Tập Cận Bình, cũng có quan hệ mật thiết với tỷ phú Tiêu Kiến Hoa “cỗ máy rửa tiền” lớn nhất của phe Giang

Vương Tam Vận, Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế, Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Đại hội đại biển nhân dân toàn quốc, Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc, bị chỉ là tay chân của cựu Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Lệnh Kế Hoạch. Ngày 11/07/2017 Vương Tam Vận bị ngã ngựa, ngày 22/09 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Dương Hoán Ninh, Tổng cục trưởng Cục Giám sát Sản xuất Toàn quốc, Thứ trưởng Bộ Công an, là tâm phúc của Chu Vĩnh Khang, cũng là nhân vật quan trọng trong “Bang chính trị pháp luật” do Chu Vĩnh Khang cầm đầu. Ngày 31/07/2017, Dương Hoán Ninh bị lưu đảng xem xét 2 năm, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phó cục.

Lý Cương, nguyên Phó Chủ nhiệm, Thành viên Tổ đảng Ủy ban kiều bào Trung Quốc, từng có quan hệ mật thiết với cựu trưởng đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa của phe Giang Tôn Gia Chính. Ngày 09/10/2017, Lý Cương bị tuyên bố lưu đảng xem xét một năm.

Cấp phó bộ: 33 người

Trương Văn Hùng, Thường ủy Tỉnh ủy Hồ Nam, Trưởng ban Tuyên truyền Hồ Nam. Ngày 08/11/2016 Trương Văn Hùng bị ngã ngựa, ngày 07/02/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Hạo Thiên Quân, nguyên Thường ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Tỉnh ủy Hà Nam. Ngày 11/11/2016, Hạo Thiên Quân ngã ngựa, ngày 23/01/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Thái Hy Hữu, Tổng giám đốc công ty Sinochem Group, từng có quan hệ mất thiết với các thân tín của Chu Vĩnh Khang, Tô Thụ Lâm, Vương Thiên Phổ. Ngày 06/02/2016, Thái Hy Hữu bị điều tra, ngày 06/07/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Trần Húc, nguyên Kiểm sát trưởng Viện kiểm dát nhân dân Thượng Hải, ngày 01/03/2017 ngã ngựa, ngày 25/05 bị song khai cũng chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý. Trần Húc bị cho là có quan hệ mật thiết với Trần Lương Vũ, một nhân vật quan trọng của phe Giang trong “Bang Thượng Hải”.

Lý Gia, Thường ủy Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Châu Hải, có quan hệ mật thiết với quan to của phe Giang, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Lệnh Kế Hoạch. Ngày 23/03/2016, Lý Gia ngã ngựa, ngày 08/03/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Hạ Sùng Nguyên, nguyên Ủy viên Đảng ủy, Chủ nhiệm Bộ Chính trị, Bộ công an. Ngày 09/10/2017, Hạ Sùng Nguyên bị lưu đảng xem xét 2 năm, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phó cục. Hạ Sùng Nguyên là người từng được Tăng Khánh Hồng đề bạt.

Hà Đỉnh, Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an Trùng Khánh, bị cho là tâm phúc của Chu Vĩnh Khang. Ngày 09/10/2017, Hà Đỉnh bị khai trừ khỏi đảng, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phó phòng, và sau đó đã xin nghỉ hưu sớm.

Mộc Hoa Bình, Phó thị trưởng Trùng Khánh, từng được cho là người thay thế cựu Bí thư Thành ủy Trung Khánh Tôn Chính Tài. Ngày 09/10/2017, Mộc Hoa Bình bị lưu đảng xem xét 2 năm, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phó phòng.

Vương Trọng Điền, Phó chủ nhiệm kiêm Thành viên Tổ đảng Văn phòng Dự án chuyển nước Nam-Bắc Quốc vụ viện, ngày 08/01/2017 bị miễn chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Lý Kiến Ba, Tổ trưởng Tổ kiểm tra dò xét Phòng giao thông vận tải Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ngày 08/01/2017 bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương xử phạt cảnh cáo, miễn chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Đậu Ngọc Bái, nguyên Thứ trưởng kiêm Thành viên Tô đảng Bộ Dân chính, ngày 09/01/2017, đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương xử phạt cảnh cáo, miễn trừ tư cách đại biểu Đại hội 18, sau đó Đậu Ngọc Bái đã xin nghỉ hưu sớm.

Ngu Hải Yến, Phó Tỉnh trưởng kiêm Thường ủy Tỉnh ủy Cam Túc, ngày 11/01/2017 tiếp nhận điều tra. Ngày 04/06, Ngu Hải Yến bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Vương Ngân Thành, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Tập Đoàn Bảo hiểm nhân dân Trung Quốc, ngày 23/02/2017 ngã ngựa, ngày 05/07 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Lý Văn Khoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Liêu Ninh, là thành viên của “Bang Liêu Ninh”, ngày 28/02/2017 tiếp nhận điều tra, ngày 10/05 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Dương Sùng Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hà Bắc, ngày 11/04/2017 ngã ngựa, ngày 14/07 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Trương Hóa Vi, nguyên chuyên viên tuần sát cấp phó bộ Tổ dò xét Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Phòng giám sát kiểm tra kỷ luật số 06 Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Ngày 17/04/2017, Trương Hóa Vi ngã ngựa, ngày 02/08 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Trần Truyền Thư, nguyên Hội trưởng Hiệp hội người cao tuổi Trung Quốc, Thành viên Tổ đảng Bộ Dân chính, ngày 24/04/2017 bị lưu đảng xem xét 1 năm, giáng chức xuống làm nhân viên cấp chính cục.

Chu Xuân Vũ, Phó Tỉnh trưởng An Huy, ngày 26/04/2017 ngã ngựa, ngày 05/07 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Ngụy Dân Châu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Thiểm Tây, ngày 22/05/2017 ngã ngựa, ngày 03/08 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Lưu Tân Tề, nguyên Tư lệnh viên kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Xây dựng sản xuất Tân Cương, nguyên tư lệnh viên. Ngày 24/05/2017, Lưu Tân Tề bị khai trừ khỏi đảng, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phó phòng.

Khúc Thục Huy, Tổ trưởng tổ Kiểm tra Kỷ luật Dân ủy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, nguyên thành viên Tổ đảng Dân ủy quốc gia, ngày 20/06/2017 ngày bị lưu đảng xem xét hai năm, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phòng.

Lưu Thiện Kiều, Phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Hồ Bắc, ngày 02/06/2017 ngã ngựa, ngày 18/09 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Trương Hỷ Võ, Phó chủ nhiệm kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Tài nguyên quốc gia, ngày 03/07/2017 bị miễn trừ các chức vụ trong đảng, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phòng. Trương Hỷ Võ bị chỉ là thân tín của Tăng Khánh Hồng.

Vương Hồng Giang, nguyên Trưởng ban mặt trận thống nhất kiêm Thường ủy Thành ủy Thiên Tân, ngày 10/07/2017 bị lưu đảng xem xét 1 năm, đồng thời cũng bị giáng chức vụ hành chính. Vương Hồng Giang là cấp dưới cũ của cựu Thường ủy phe Giang là Trương Cao Ly tại Thiên Tân.

Hứa Tiền Phi, Viện trưởng kiêm Bí thư Tổ đảng Tòa án tối cao Giang Tô, ngày 24/07/2017 bị miễn trừ tất cả các chức vụ trong đảng, cũng bị giáng chức vụ hành chính.

Mạc Kiến Thành, Thành viên Tổ đảng Bộ Tài chính kiêm Tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật Bộ Tài chính Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, ngày 27/08/2017 ngã ngựa, ngày 23/09 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Trịnh Lập Trung, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Hội nghị hiệp thương chính trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiều bào Đài Loan, Ma Cao, Hong Kong, ngày 01/03/2017 bị miễn trừ tất cả chức vụ đang nắm giữ.

Chu Hóa Thần, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Cát Lâm, ngày 10/07/2017 bị Tỉnh ủy Cát Lâm phê bình “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, nhưng không tiết lộ thông tin đã xử lý như thế nào. Chu Hóa Thần bị chỉ là thành viên “Bang Cát Lâm” của cựu Thường ủy phe Giang Trương Đức Giang.

Diêu Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc, bị tình nghi thao túng thị trường chứng khoán vào mùa hè năm 2015, ngày 13/11/2015 ngã ngựa, ngày 20/07/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Lư Ân Quang, Chủ nhiệm Bộ Chính trị kiêm Thành viên Tổ đảng Bộ Tư pháp, ngày 16/12/2016 ngã ngựa, ngày 25/05/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Lý Vân Phong, Phó Tỉnh trưởng Kiêm Thường ủy Tỉnh ủy Giang Tô, từng là thư ký của cựu Phó thủ tướng phe Giang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô Hồi Lương Ngọc, ngày 30/05/2016 ngã ngựa, ngày 07/04/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Doãn Hải Lâm, Phó Thị trưởng Thiên Tân, là người được cựu Thường ủy phe Giang, cựu Bí thư Thành ủy Thiên Tân Trương Cao Lệ đề bạt. Ngày 22/08/2016, Doãn Hải Lâm bị điều tra, 20/01/2017 bị song khai, giáng chức xuống làm nhân viên cấp phó phòng.

Trần Thụ Long, Phó tỉnh trưởng An Huy, ngày 08/11/2016 ngã ngựa, ngày 02/05/2017 bị song khai, chuyển sang cho cơ quan tư pháp xử lý.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

 • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

 • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

 • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

 • Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

  Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

 • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

 • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

 • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

 • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  10 điều cần làm để được may mắn, bình an

 • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

 • Huyền bí xá lợi Phật

  Huyền bí xá lợi Phật