Quốc đảo Maldives nằm ở phía nam Ấn Độ và phía tây Sri Lanka, gồm khoảng 1.200 đảo lớn nhỏ, trong đó có khoảng 200 đảo có dân cư sinh sống, với dân số chỉ khoảng 250.000 người. Với lợi thế khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, ngành công nghiệp du lịch nước này đóng góp tới 20% GDP.

 

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 1)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 2)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 3)
Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 4)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 5)


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 6)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 7)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 8)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 9)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 10)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 11)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 12)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 13)

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 14)

 

Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 15)
Cảnh quan độc đáo của thiên đường du lịch Maldives - Tin180.com (Ảnh 16)

Minh Phương
(theo vnmedia)